Để tra cứu thời gian sử dụng chứng thư số trên website dịch vụ Viettel-CA thì KH đảm bảo thiết bị tra cứu (máy tính/điện thoại/…) có kết nối internet.

Bước 1: KH truy cập link: http://viettel-ca -> Chọn menu Tra cứu CTS hoặc truy cập link: http://viettel-ca.vn/tracuuCTS

Bước 2: KH chọn đối tượng đang sử dụng CTS

 • Nếu KH dùng CTS theo định danh Mã số thuế -> Chọn Đối tượng là Tổ chức -> Chuyển bước 3
 • Nếu KH dùng CTS theo định danh Chứng minh thư/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân à Chọn Đối tượng là Cá nhân à Chuyển bước 5

Bước 3: KH điền thông tin vào các ô

 • Mã số thuế doanh nghiệp cần tra cứu CTS
 • Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Trạng thái của CTS: Tất cả/Hoạt động/Thu hồi/Hết hạn -> KH chọn Hoạt động
 • Nhập mã Captcha
 • Nhấn Tra cứu

Bước 4: Hệ thống trả về kết quả tra cứu CTS -> KH kiểm tra thông tin ngày hết hạn CTS tại cột Ngày hết hạn CTS

Bước 5: KH điền thông tin vào các ô

 • Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước của người sử dụng CTS
 • Ngày cấp số chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân
 • Trạng thái của CTS: Tất cả/Hoạt động/Thu hồi/Hết hạn -> KH chọn Hoạt động
 • Nhập mã Captcha
 • Nhấn Tra cứu

Bước 6: Hệ thống trả về kết quả tra cứu CTS -> KH kiểm tra thông tin ngày hết hạn CTS tại cột Ngày hết hạn CTS

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.