big sale gói cước di động viettel
gói cước lắp đặt internet viettel

Bảng giá các gói cước

Bảng giá sẽ thay đổi theo từng khu vực & từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên để biết chi tiết !!!

HOME
165,000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 1
180,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 2
229,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 1
210,000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 2
245,000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO HOME
185,000 - 215,000
Tốc độ: 100Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO SUN 1
200,000 - 230,000
Tốc độ: 150Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO SUN 2
249,000 - 279,000
Tốc độ: 250Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO STAR 1
230,000 - 260,000
Tốc độ: 150Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
CBO STAR 2
265,000 - 295,000
Tốc độ: 250Mbps
 • Có đầu thu/ Không đầu thu
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Bạn bạn tham khảo một số sản phẩm nổi bật của Viettel Solution

Giải pháp nổi bật

Mời bạn tham khảo một số giải pháp nổi bật của Viettel Solution

Kênh truyền

Mời bạn tham khảo một số kênh truyền nổi bật của Viettel Solution

Tin tức - bài viết